swimmer

Zawody pływackie – 11.12.2021

REGULAMIN

XXX ZAWODÓW PŁYWACKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

O PUCHAR ,,SOLIDARNOŚCI’’

XI MEMORIAŁ im. JANUSZA  SKUBIŃSKIEGO

 

1.CEL IMPREZY;

-PRZYPOMNIENIE ROCZNICY STANU WOJENNEGO Z 13 GRUDNIA 1981 r.

-POPULARYZACJA PŁYWANIA  WŚRÓD DZIECI I MLODZIEŻY

 

2.ORGANIZATORZY;

-NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ’’ ZARZAD REGIONU PODKARPACIE

-MIEJSKI OŚRODEK SPORYU i REKREACJI W SANOKU

 

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW;

-CENTRUM SPORTU i REKREACJI W SANOKU 11 GRUDNIA 2021r.

-ROZGRZEWKA godz.8.30 -OTWARCIE godz.8,50- START godz.9,00

 

4.PROGRAM ZAWODÓW;

25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ur.2015r

25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ur.2014r

25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ur.2013r

25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ur.2012r.

25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ur.2011r. (czy 50 dow.?)

50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ur.2010r.

50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ur.2009r.

50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców ur.2008r.

 

5.ZGŁOSZENIA;

-Na piśmie do dn.10 grudnia do godz.12.00

 

6.NAGRODY;

-Nagrody rzeczowe, medale i dyplomy za miejsca 1-3

 

7.W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH DECYDUJE ORGANIZATOR.

 

8.PRZEPISY TECHNICZNE;

-zawody będą przeprowadzane seriami na czas

-podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP