BADANIA WODY

BADANIA WODY

Komunikat o jakości wody w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku.

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, informację o jakości wody basenowej dla wszystkich niecek basenu wewnętrznego  oraz

w  systemie cyrkulacji przy Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku ul. Królowej Bony 4 38-500 Sanok.

Z wyników przeprowadzonych badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warszawa, woda na pływalni spełnia wymagania jakości określonej

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni

(Dz.U. z 2015r. , poz. 2016).

 

Dorota Jarosz

Centrum Rehabilitacji i Sportu

Sanok, dn. 06.07.2024r.