BŁONIA

Błonia

Tereny zielone przeznaczone do rekreacji mieszkańców oraz organizowania koncertów i imprez plenerowych. Na błoniach znajdują się paleniska, kosze do gry w koszykówkę, stoły do gry w ping-ponga i szachownica oraz miejsce do gry w piłkę nożną. Wzdłuż terenu płynie rzeka San.