swimmer

UWAGA OBIEKTY CRiS NIECZYNNE!!!

W związku z nawalnymi opadami deszczu 13 lipca w Sanoku, podczas których w bardzo krótkim czasie przybyła znaczna ilość wody, z niewiadomych na tę chwilę powodów doszło do zalania pomieszczeń technicznych tzw. podbasenia na terenie Centrum Rehabilitacji i Sportu. Zalane zostały również parkingi i drogi wokół Areny Sanok, co spowodowało konieczność zamknięcia obiektu i okresowego wyłączenia go z użytkowania.
Została powołana komisja, która ustali przyczyny zaistniałego stanu rzeczy. Tomasz Lasyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewnia, że po rozwiązaniu problemu i przywróceniu stanu, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z obiektu przez mieszkańców Sanoka, basen zostanie udostępniony.
W tym miejscu dziękujemy Powiatowej i Ochotniczej Straży Pożarnej przy wsparciu SPGK i pracowników MOSiR za szybką i efektywną akcję, bez której zaistniały problem przybrałby znacznie większe rozmiary.