swimmer

PRZYPUSZCZALNY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC MONTAŻOWYCH NA BASENACH

BURMISTRZ MIASTA SANOKA informuje, że trwają prace związane z dostawą, montażem i uruchomieniem elementów systemów instalacji technologicznych Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, uszkodzonych w wyniku zalania 13 lipca 2019 r. Zabezpieczono w budżecie pieniądze na ten cel – 350 tys., które w formie zaliczki wpłynęły od ubezpieczyciela.
Wykonawcą jest firma Karpat-Bud sp. z o.o. W umowie z wykonawcą zastrzeżono, aby urządzenia, technologie i oprogramowanie były w pełni zgodne i funkcjonalne z istniejącymi systemami i instalacjami technologicznymi zamontowanymi obecnie w Centrum Rehabilitacji i Sportu. Ponadto działania wykonawcy nie mogą spowodować utraty gwarancji oraz rękojmi wynikającej z umowy o roboty budowlane z 5 stycznia 2017 r.
Cel rozpoczętych prac to przywrócenie pełnej funkcjonalności basenów wewnętrznego i zewnętrznego i umożliwienie ich pełnej eksploatacji. Termin przywrócenia basenów do użytku będzie się odbywał w trzech etapach. Do 15 listopada 2019 zostaną uruchomione baseny wewnętrzne. – Montaż urządzeń to dwa do trzech tygodni, jednak ich zamówienie i dostawa, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, to minimum 8 tygodni, z reguły – 10. Postaramy się, aby w tym przypadku nie trwało to dłużej, niż 8 tygodni – mówi Tomasz Polek, prezes Karpat-Bud. Drugi etap prac obejmuje baseny zewnętrzne – jego zakończenie zaplanowano na 15 grudnia 2019 r. Ze względu na okres zimowy uruchomienie basenów zewnętrznych CRiS w Sanoku nastąpi pomiędzy 15 a 30 kwietnia 2020 r. Sprawa podtopienia CRiS została zgłoszona do prokuratury, by rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przyczyn tej sytuacji.