swimmer

Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego MOSiR przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługi w zakresie rehabilitacji.

Przetarg  nieograniczony

 

UWAGA ! ZMIANA NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

Rachunek – zabezpieczenia do przetargów 60 1240 2340 1111 0010 9605 7035

Z uwagi na zmianę rachunku bankowego, zmieniony został również załącznik pod nazwą: PRZETARG DOT. REHABILITACJI na poprawny: Przeyatg- pomieszczenia rehabilitacyjne CRiS

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługi w zakresie rehabilitacji.

Przetarg odbędzie się w dniu:         07.02.2020 r.

                                                           o godzinie 10:00

 

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku w sali konferencyjnej.

Przedmiotem przetargu są lokal przy ul. Królowej Bony w Sanoku 4

– lokal o łącznej powierzchni użytkowej: 74,825 m2, usytuowany na parterze przy basenie wewnętrznym w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku, będący w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku.

Branża ograniczona: usługi w zakresie rehabilitacji.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.kan. I c.o.

(- rzut pomieszczenia wraz z spisem wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Cena wywoławcza: 13 zł/m2 netto.

Wadium: 972,73 zł netto

(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa  73/100 zł netto).

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA BIP MOSIR SANOK: https://bip.mosir-sanok.pl/index.php?id=148,0,0,0,0,34