swimmer

nowe zasady korzystania z basenu

Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku informuje, że zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, że działalność basenowa dostępna jest dla:
a) podmiotów wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;
Wszystkich chętnych, spełniających ww. warunki zapraszamy do korzystania z oferty CRiS Sanok od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 21.00.