swimmer

Komunikat o jakości wody w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku

                     Komunikat o jakości wody w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, informację o jakości wody basenowej we wszystkich nieckach basenowych, zarówno basenu wewnętrznego jak i zewnętrznego oraz w systemie cyrkulacji przy Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku ul. Królowej Bony 4 38-500 Sanok.

Z wyników przeprowadzonych badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A , woda na pływalni spełnia wymagania jakości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U. z 2015r. , poz. 2016).

Dyrektor MOSiR Sanok

                                                                                                                                                Tomasz Lasyk

 

Sanok, dn. 18.08.2020r.