swimmer

Dostępność basenów CRiS od 19.10.2020

W związku ze zmianą wytyczny Ministerstwa Sportu od 19.10.2020 baseny CRiS będą dostępne dla:

– sekcji pływackich
– uczniów w ramach zajęć szkolnych
– uczestników nauki grupowej i indywidualnej
– uczestników zajęć aqua aerobiku