swimmer

Od 1 maja basen czynny dla dzieci i młodzieży

Na majówkę zapraszamy na basen DZIECI i MŁODZIEŻ w wieku 13-18 lat

UWAGA: Wejścia na basen tylko w wyznaczonych godzinach: 14:00, 16:00 oraz 18:00

 

Ograniczenia wiekowe związane są z Regulaminem CRiS § 2 ust. 6 Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu krytego tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich z wykupionym biletem wstępu. W związku z ograniczeniami, jakie wprowadził Rząd, z basenu mogą korzystać tylko dzieci i młodzież w grupach zorganizowanych, co uniemożliwia wstęp dzieci poniżej 13 r. ż. wraz z opiekunem.
Nie dotyczy to szkółek i nauki pływania.

REGULAMIN

korzystania z pływalni Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku na czas ograniczeń związanych
z pandemią COVID-19, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021

 

 1. Pływalnia Centrum rehabilitacji i Sportu w Sanoku (dalej CRiS) jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku.
 2. Z pływalni mogą korzystać:
  1. zorganizowane grupy i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat,
  2. uczestnicy w wieku od 13 do 18 lat zajęć nauki pływania,
  3. szkółki pływackie – grupy wiekowe od 13 do 18 lat,
  4. szkoły.
 3. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z pływalni w wyznaczonych blokach godzinowych: o godz. 14:00, 16:00 oraz 18:00. Jednorazowy pobyt na pływalnie nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
 4. Z pływalni można korzystać w godzinach otwarcia obiektu w danym dniu.
 5. Na pływalnie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia.
 6. Wstęp na basen jest odpłatny, zgodnie ze stawkami wskazanymi w ogólnodostępnym cenniku Centrum Rehabilitacji i Sportu.
 7. W ramach zakupionego biletu wejściowego klient może skorzystać z instruktora.
 8. Korzystający z pływalni akceptują zapisy niniejszego regulaminu i zobowiązują się je przestrzegać. Korzystający winni bezwzględnie stosować się do przepisów porządkowych obowiązujących na terenie całego obiektu.
 9. Na terenie MOSiR, obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak również dokonywania nagrań wideo i audio osób znajdujących się na terenie MOSiR, bez uzyskania ich uprzedniej zgody.
 10. Na terenie MOSiR obowiązują zapisy Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MOSiR Sanok dostępnego na stronie internetowej mosir-sanok.pl
 11. Podczas korzystania z obiektu obowiązują wszelkie zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19:obowiązkowa dezynfekcja rąk – dozowniki dostępne przy wejściu, przy kasach oraz w przebieralniach,
 1. obowiązkowe zakrywanie nosa i ust,
 2. zachowanie dystansu społecznego w odległości min. 1,5 m,
 3. zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 4. obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej,
 5. obowiązkowe przejście do hali przez nogomyjkę,
 6. ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się,
 7. trybuna (widownia) pozostaje zamknięta.

 

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczana na teren obiektu.

POZOSTAŁE ZAPISY związane z warunkami korzystania z obiektu stanowi REGULAMIN  OGÓLNY korzystania z obiektu krytego w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku  znajdujący się w ogólnodostępnych miejscach (przy kasach oraz na stronie www.cris-sanok.eu).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU:

 1. Wizerunek osób przebywających na terenie Obiektu może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich, w szczególności: prasy, telewizji video, Internetu, materiałów reklamowych.
 2. Wejście na Obiekt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. W przypadku niewyrażenia zgody, nie należy przebywać na terenie Obiektu.
 3. Osoby przebywające na terenie Obiektu, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 81, pkt 2 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez MOSiR lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach.
 4. MOSiR utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy działania obiektu, imprez na nim organizowanych oraz innych wydarzeń.
 5. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, a nie samej działalności obiektu, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku konkretnej osoby, a także na dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obiektu jest całkowicie dobrowolne.
 7. Każda osoba fizyczna przebywająca na obiekcie ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok.
 8. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie MOSiR, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok.
 9. Regulaminu zabrania wykonywania zdjęć lub nagrywania przez osoby trzecie konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
 10. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie obiektu w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.

Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.mosir-sanok.pl i  przy kasie Obiektu.

Dyrekcja

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku