swimmer

1 LIPCA OTWIERAMY BASEN LETNI !

1 LIPCA OTWIERAMY BASENY ZEWNĘTRZNE
Basen będzie czynny codziennie

w godzinach 10:00 – 18:00

 

CENNIK
1. BILET NORMALNY 16,00 ZŁ
2. BILET ULGOWY 12,00 ZŁ
3. DZIECI DO LAT 3 BEZPŁATNIE
4. SZAFKA NA UBRANIE 5,00 ZŁ
5. OPŁATA ZA ZGUBIENIE IDENTYFIKATORA (ZEGARKA ORAZ KLUCZYKA DO SZAFKI) 35,00 ZŁ

 

Uwaga:

 1. Bilet ulgowy – dzieci 3-6 lat, uczniowie, studenci do 26 roku, renciści, emeryci (za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi)
 2. Ogólnopolska karta dużej rodziny 5%
 3. Sanocka karta dużej rodziny 20% (osoba dorosła), 50% (dzieci)
 4. Wykupiony bilet/karnet/umowa na korzystanie z usług MOSiR i jego obiektów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i bezwzględnym stosowaniem zasad określonych w regulaminach poszczególnych obiektów.
 5. Promocje/ ulgi nie łączą się.

 

 

REGULAMIN BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH

CENTRUM REHABILITACJI I SPORTU W SANOKU

na  czas ograniczeń związanych z COVID-19 ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny:

 

 1. Kompleks basenów przy Centrum Rehabilitacji i Sportu zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Sanoku, zwanym dalej MOSiR czynne jest codziennie od 10:00 – 18:00, w zależności od warunków pogodowych.
 2. Po godzinie zamknięcia basenów przeprowadzana jest szczegółowa dezynfekcja.
 3. W okresie objętym ograniczeniami, wg stanu na dzień 1.07. 2020 r.

DO   ODWOŁANIA, ustala się następujące zasady:

 1. W związku z działaniami profilaktycznymi ukierunkowanymi na ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania koronawirusa liczba osób jednoczasowo korzystających z pływalni odkrytej nie może przekraczać 700 osób.
 2. Zachowanie dystansu 2 – metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na całym terenie basenów zewnętrznych (szatni, przebieralni, toalet, natrysków wewnętrznych i zewnętrznych, wokół niecek).
 3. Bezpośrednio przed kasa/szatnią może znajdować się jedna osoba.
 4. Preferujemy płatności bezgotówkowe, jeżeli to możliwe prosimy o regulowanie należności kartą płatniczą.
 5. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
 6. Ograniczenie liczby dostępnych pryszniców w strefie przebieralni i stref.
 7. Ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z niecek basenowych:
  • basen sportowy – 12 osób (z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie),
  • basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci – 249 osób.
 8. Obowiązkowe korzystanie z dozowników do dezynfekcji rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu oraz w przebieralniach.
 9. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem na teren basenu zewnętrznego.
 10. Obowiązkowe przejście przez nogomyjkę.
 11. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.
 12. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 13. Ograniczenie liczebności osób w zajęciach grupowych.
 14. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego i przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki pływania).
 15. Korzystanie z leżaków wyłącznie z użyciem własnego ręcznika.
 16. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności
  w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczana na teren obiektu.
 17. W przypadku podejrzenia użytkownika zakażenia koronawirusem, zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu.
 18. W przypadku zaistniałej sytuacji konieczne jest ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym.
 19. Przed skorzystaniem z usług, każdy klient jest zobowiązany zapoznać się z tymczasowym regulaminem korzystania z obiektu oraz regulaminem pływalni odkrytej CRiS w Sanoku.
 20. Zakup biletu oznacza akceptację ich postanowień.

 

POZOSTAŁE ZAPISY związane z warunkami korzystania z obiektu stanowi REGULAMIN OGÓLNY korzystania z obiektu otwartego w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku  znajdujący się w ogólnodostępnym miejscu (przy kasach).

 

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do wywieszonych instrukcji jak również zaleceń pracowników obsługi obiektu.

OSOBY NIESTOSUJĄCE SIĘ DO NINIEJSZEGO REGULAMINU, POLECEŃ PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH BASEN ZEWNĘTRZNY MOSIR W SANOKU ORAZ LEKCEWAŻĄCE ZAGROŻENIE BĘDĄ WYPRASZANE Z OBIEKTU.